Η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. στο Φαρμακευτικό Συνέδριο Νήσων Αιγαίου

Διοργάνωση: Φαρμακευτικός Σύλλογος Λέσβου
Με τη συμμετοχή των Φαρμακευτικών Συλλόγων:
Δωδεκανήσου, Καλύμνου, Κυκλάδων, Σάμου & Χίου

«Διαμορφώνοντας το μέλλον της φαρμακευτικής περίθαλψης»