Η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. στο Παγκόσμια Συνέδριο Διαχείρισης και Θεραπείας του Μετεγχειρητικού Πόνου (Κολομβία 23-24 Μαίου 2024)

Στην Cartagena της Κολομβίας βρεθήκαμε στις 23 – 24 Μαϊου 2024, δια της απερχόμενης προέδρου μας Αθηνάς Βαδαλούκα, η οποία ταξίδεψε ως προσκεκλημένη του Παγκόσμιου Συνεδρίου Διαχείρισης και Θεραπείας του Μετεγχειρητικού Πόνου. Η κα. Βαδαλούκα ως μέλος της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου προήδρευσε σε σημαντικές συνεδρίες και συμμετείχε στην εκπόνηση προτάσεων για τη λύση των προβλημάτων της μετεγχειρητικής αναλγησίας.

Η Αθηνά Βαδαλούκα με τον πρόεδρο της Εταιρείας Πόνου της Λατινικής Αμερικής, Καθ. Marco Narbaez