Η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. στο συνέδριο Κλινικής & Μεταφραστικής Ογκολογίας

Για να μεταβείτε στον σύνδεσμο, πατήστε εδώ

Για να δείτε την συγχαρητήρια επιστολή πατήστε εδώ