Επαναλειτουργία Ιατρείου Πόνου και Παρηγορικής Αγωγής

ΑΠΟΦΑΣΗ: 403 ΕΗΔ

ΘΕΜΑ: 51ο : Επαναλειτουργία Ιατρείου Πόνου και Παρηγορικής Αγωγής

To Δ/κό Σ/λιο ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

  1. Την επαναλειτουργία του Ιατρείου Πόνου και Παρηγορικής Αγωγής στα πλαίσια του Αναισθησιολογικού Τμήματος του ΓΝΑΝ και συγκεκριμένα για δύο (2) φορές μηνιαίως.
  2. Ορίζει υπεύθυνη ιατρό την Παπαντωνάκη Σοφία Επιμελήτρια Α΄Αναισθησιολογίας με μετεκπαίδευση στην Αλγολογία και Αντιμετώπιση Χρόνιου Πόνου.
  3. Εγκρίνει τη σύναψη πρωτοκόλλου συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας, αναγνωρισμένη επιστημονική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα την Αθήνα και το ΕΚΠΑ και ειδικότερα το Κέντρο Πόνου και Παρηγορικής Αγωγής της Α΄Αναισθησιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Αρεταίειου Νοσοκομείου.