Τεύχος 1ο – Μάιος 2006

Περιεχόμενα:
Γνωριμία με την Παρηγορική Φροντίδα (Μέρος 1ο)
Ταυτότητα και Δραστηριότητες της Εταιρείας μας: μια ιστορική αναδρομή

Ξεφυλλίστε το Τεύχος 1ο - Μάιος 2006