Τεύχος 9ο – Φεβρουάριος 2009

Περιεχόμενα:
Εκπαίδευση στον Πόνο (άρθρο του Καθ. G. Varrassi, προέδρου της EFIC
Κόστος – Όφελος στην Παρηγορική Φροντίδα: σχέση τεκμηριωμένη ή αυτονόητη;

Ξεφυλλίστε το Τεύχος 9ο - Φεβρουάριος 2009