Τεύχος 8ο – Οκτώβριος 2008

Περιεχόμενα:
Αναφορές ατόμων, φορέων κ.ά. για την Παγκόσμια Ημέρα Παρηγορικής Φροντίδας
Προτεινόμενες Δράσεις της ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. στο «Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο» 2008
Άρθρο του L. Radbruch: Παρηγορική Φροντίδα στην Ευρώπη: Εμπειρίες και Μέλλον

Ξεφυλλίστε το Τεύχος 8ο - Οκτώβριος 2008