Τεύχος 14ο – Φεβρουάριος 2011

Περιεχόμενα:
Λευκή Χάρτα κανόνων και αρχών για τους Ξενώνες και την Παρηγορική Φροντίδα στην Ευρώπη (Μέρος 21ο)
Αναφορά στο 11ο Συνέδριο Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας (Σάμος)

Ξεφυλλίστε το Τεύχος 14ο - Φεβρουάριος 2011