Περιεχόμενα:
Υποστηρικτική – Παρηγορική Φροντίδα στο σπίτι. Βασικές αρχές και προτάσεις
Εξομολογήσεις ασθενών

Ξεφυλλίστε το Τεύχος 13ο - Σεπτέμβριος 2010