Τεύχος 16ο – Φεβρουάριος 2012

Περιεχόμενα:
Έντυπο ενημερωμένης συγκατάθεσης για τη χρήση των οπιοειδών σε ασθενείς με χρόνιο πόνο
Οπιοειδή και Καρκινικός Πόνος (Μέρος 2ο)
Αναφορά στο 12ο Συνέδριο Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας (Ελούντα)

Ξεφυλλίστε το Τεύχος 16ο - Φεβρουάριος 2012