Τεύχος 17ο – Οκτώβριος 2012

Περιεχόμενα:
Γενικά περί εντερικής και παρεντερικής διατροφής, ορισμός τεχνητής θρέψης
Ο ρόλος του Νοσηλευτή στην Παρηγορική Φροντίδα
Παγκόσμια Ημέρα Ξενώνων και Παρηγορικής Φροντίδας ‘012

Ξεφυλλίστε το Τεύχος 17ο - Οκτώβριος 2012