Τεύχος 27ο – Δεκέμβριος 2017

Περιεχόμενα:
Μήνυμα της Προέδρου της ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.
Επιστολή του Προέδρου του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Πόνου
20 Χρόνια ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.: Ανασκόπηση
Εκδηλώσεις 2018

Ξεφυλλίστε το Τεύχος 27ο - Δεκέμβριος 2017