Τεύχος 29ο – Μάρτιος 2019

Τεύχος 29ο 

Περιεχόμενα:
  • Μήνυμα της Συντακτικής Επιτροπής
  • Λευκή Χάρτα για την Προάσπιση της Παρηγορικής Φροντίδας Παγκοσμίως
  • Palliative Care: Η κατανόηση της χρήσης του όρου “Παρηγορική Φροντίδα” στο πλαίσιο της διεπιστημονικής ομάδας
  • Οστικός Καρκινικός Πόνος
  • Κλικ στην ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.
  • Προσεχή συνέδρια

Ξεφυλλίστε το Τεύχος 29 - Μάρτιος 2019