Η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. στην Διημερίδα “Κάνναβη & Επεμβατικές Τεχνικές”, Θεσσαλονίκη 30 31 Μαρτίου 2024

Πρόγραμμα