Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα εξ απόστάσεως εκπαίδευσης “Θεραπεία Πόνου Ασθενών: Φαρμακευτικές – Παρεμβατικές και Εναλλακτικές, Συμπληρωματικές Θεραπείες” για το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με την κλινική οντότητα του «χρόνιου πόνου σαν ιδία νόσο» (“pain is a disease on it’s own right”), καθώς και η ανάδειξη των οργανικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ασθενών με χρόνιο και πιθανά αθεράπευτο πόνο που απαιτούν πολυπαραγοντική, ολιστική προσέγγιση. Ειδικότερα, το πρόγραμμα επιδιώκει να αναπτύξει στον άξονα της Παρηγορικής φροντίδας την διερεύνηση και ταυτοποίηση των διάφορων αιτίων του χρόνιου πόνου, τις διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις και την εφαρμογή των διαφόρων εναλλακτικών συμπληρωματικών θεραπειών. Έμφαση θα δοθεί στην παροχή Παρηγορικής φροντίδας σε ασθενείς που πάσχουν από νόσο με σοβαρό «υποφέρειν» (καρκινοπαθείς ή με καλοήθη χρόνια καταληκτική νόσο) αλλά και σε ειδικές ομάδες ασθενών, με αναφορά σε ορθές πρακτικές φαρμακευτικής αντιμετώπισης, εφαρμογής επεμβατικών τεχνικών, εναλλακτικών και συμπληρωματικών θεραπειών και ψυχολογικής προσέγγισης.

 

 

Αποδέκτες του Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Θεραπεία Πόνου Ασθενών: Φαρμακευτικές – Παρεμβατικές και Εναλλακτικές, Συμπληρωματικές Θεραπείες” απευθύνεται σε Λειτουργούς Υγείας και Επιστήμονες Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.

  • Ιατρούς,
  • Νοσηλευτές,
  • Κοινωνικούς λειτουργούς,
  • Ψυχολόγους,
  • Κοινωνιολόγους,
  • Ανθρωπολόγους,
  • Φυσικοθεραπευτές,
  • Οδοντιάτρους,
  • Φαρμακοποιούς,
  • Διατροφολόγους,

 

α/α Τίτλος διδακτικής ενότητας   Τίτλος υποενότητας
 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

Θεραπεία χρόνιου Πόνου και Παροχή Παρηγορικής φροντίδας-Φιλοσοφία ομάδας. Νεότερα δεδομένα

1. Ορισμός Χρόνιου Πόνου και Παρηγορικής φροντίδας

 

2.  Είδη Πόνου-Θεραπεία
3.  Ένταξη της Παρηγορικής στην Ογκολογική Φροντίδα
4.  Ψυχολογική υποστήριξη και Παρηγορική φροντίδα
5. Ολιστική προσέγγιση Παρηγορικής
6.

 

 

Τεχνητή νοημοσύνη και Παρηγορική φροντίδα
2. Προσέγγιση ασθενών χρόνιου πόνου και Παρηγορικής φροντίδας. Φαρμακευτική αντιμετώπιση, Ψυχολογική Υποστήριξη, Επεμβατικές πρακτικές. 1.  Γνωρίζοντας τον Χρόνιο Πόνο (Καλοήθης-Καρκινικός)
2. Φαρμακευτική αντιμετώπιση του πόνου
3. Συνοδά- Αναλγητικά φάρμακα
4. 4. Επεμβατικές τεχνικές αντιμετώπισης του πόνου
  5. Νευροτροποποίηση
6. Οπιοειδή και συνταγογράφηση οπιοειδών
7. Συνοδά συμπτώματα ασθενών Παρηγορικής φροντίδας
8. Αντιμετώπιση και βελτιστοποίηση συμπτωμάτων
9.  Διεπιστημονική ομάδα Ιατρείων Πόνου και Παρηγορικής-δημιουργία υποστηρικτικού πλαισίου
10 Νεότερες θεωρίες για την Ψυχολογική Υποστήριξη ασθενών με χρόνια ή/και καταληκτική νόσο
3. Εναλλακτικές και συμπληρωματικές θεραπείες ασθενών Παρηγορικής φροντίδας 1. Εναλλακτικές και Συμπληρωματικές θεραπείες χρόνιου πόνου και Παρηγορικής φροντίδας.Επιστημονική τεκμηρίωση
2. 2. Βελονισμός
3. Υπνοθεραπεία
4. Ηλεκτροβελονισμός

 

  5.  Ομοιοπαθητική
6. Ρεφλεξολογία
7. Σιάτσου
  8. Eνσυνειδητότητα (Mindfullness)
4. Ειδικές ομάδες ασθενών που απαιτούν θεραπεία πόνου και Παρηγορική φροντίδα 1.  Παρηγορική φροντίδα σε Πρόσφυγες και Μετανάστες
  2.  Παρηγορική Φροντίδα σε βασανισθέντες
  3. Παρηγορική φροντίδα σε ασθενείς με γνωστική δυσλειτουργία
  4. Παρηγορική φροντίδα μετά από Φυσικές Καταστροφές
  5. Θεραπεία πόνου και Παρηγορική φροντίδα σε ασθενείς με νευρολογικά, καρδιολογικά και νεφρολογικά νοσήματα
  6. 6. Παρηγορική φροντίδα σε καρκινοπαθείς

 

 

Κόστος συμμετοχής:

Το Κόστος Συμμετοχής του Προγράμματος ορίζεται στα 450 € σε τρεις (3)  δόσεις.

 

Κατηγορίες Εκπαιδευομένων που δικαιούνται έκπτωση: 

Προεγγραφή (Early entry έως 15/10/2022): Έκπτωση 10%

Οι εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να προκαταβάλουν το ποσό με την έναρξη του προγράμματος, θα λαμβάνουν έκπτωση 10%

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες, δύνανται να αιτηθούν την χορήγηση έκπτωσης ύψους 25% επί του συνολικού ποσού διδάκτρων.

Σε περίπτωση συμμετοχής στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου βαθμού συγγένεια, δύναται να χορηγηθεί έκπτωση διδάκτρων ύψους 20%.

Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα λάβουν έκπτωση 10%.

Υπάλληλοι Δημοσίου τομέα και υπάλληλοι ΑΕΙ θα λάβουν  έκπτωση 10%.

Οι κάτοχοι  Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων θα λάβουν έκπτωση 10%

Γονείς Μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000 ευρώ

Γονείς που έχουν τέκνα με ειδικές ανάγκες θα λάβουν έκπτωση 10%

Άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ θα λάβουν έκπτωση 10%

Εργαζόμενοι σε φορείς  με παρεμφερές αντικείμενο με εκείνο του εκπαιδευτικού προγράμματος θα λάβουν έκπτωση 10%

Εκπτωτική Πολιτική για Οργανισμούς & Εταιρείες:

Σε περίπτωση συμμετοχής, σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του ίδιου εκπαιδευτικού κύκλου, τριών ατόμων και πάνω οι οποίοι απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση, χορηγείται έκπτωση διδάκτρων της τάξεως του 10% σε κάθε εκπαιδευόμενο.

Απαραίτητος φορητός υπολογιστής με δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο Wi-Fi.

Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις θα πραγματοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για τη λήψη Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης είναι απαραίτητη η παρακολούθηση τουλάχιστον των 4/5 των εκπαιδευτικών ωρών του προγράμματος

 

Υποβολή αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν Αίτηση Συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ηλεκτρονικά: Πατήστε εδώ

Εγγραφές έως 25/10/2022

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο info@hygieia.gr ή να καλούν στο 210.61.41.000

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Μαρουσώ Μανιάτη

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος: Ηλίας Μπρούντζος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Ακαδημαϊκή Yπεύθυνη του προγράμματος: Αθηνά Βαδαλούκα, Καθηγήτρια  Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ – Αλγολόγος-Αναισθησιολόγος

Διάρκεια προγράμματος: 3 μήνες – 140 ώρες (130 ώρες Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και 10 ώρες Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση )

Πιστωτικές Μονάδες ECVET:5,6

Έναρξη Εκπαιδευτικoύ Προγράμματος: 1/11/2022