Μνημόνιο συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Ψυχολογίας και Ομάδων Μπάλιντ

Η Ελληνική Εταιρία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας (ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.) και η Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Ψυχολογίας και Ομάδων Μπάλιντ ενώνουν τις δυνάμεις τους προς όφελος των ασθενών που χρήζουν παρηγορικής φροντίδας και των επαγγελματιών υγείας που τους φροντίζουν. Η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α., πρωτοπόρος επιστημονική εταιρεία στο πεδίο της θεραπείας του πόνου και της παρηγορικής φροντίδας στην Ελλάδα και η Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Ψυχολογίας και Ομάδων Μπάλιντ, σκοπός της οποίας είναι η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στην επικοινωνία θεραπευτή – θεραπευομένου προς όφελος και ευψυχία αμφοτέρων, υπέγραψαν τον Φεβρουάριο του 2024 μνημόνιο συνεργασίας