Δωρεάν Ομάδες Μπάλιντ στην ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.

Ξεκίνησε τον Φεβρουάριο η συνεργασία μας με την Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Ψυχολογίας και Ομάδων Μπάλιντ. Έχει ήδη συγκροτηθεί η πρώτη ομάδα υποστήριξης επαγγελματιών υγείας, μέσω της οποίας υγειονομικοί θα μοιραστούν σε κλίμα συναδελφικό εμπειρίες από την κλινική τους πρακτική, θα αναλύσουν τις ψυχολογικές πτυχές της δουλειάς τους και θα καλλιεργήσουν τις σχετικές δεξιότητες (κατανόηση, η ενσυναίσθηση, ενεργητική ακρόαση).