Μνημόνιο Συνεργασίας

Η επιστημονική μας εταιρία και η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛ.Ο.Κ., ενώνουν τις δυνάμεις τους προς όφελος των ασθενών. Η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. ως πρωτοπόρα επιστημονική εταιρεία στο πεδίο της Θεραπείας του Πόνου και της Παρηγορικής Φροντίδας στην Ελλάδα και η ΕΛΛΟΚ ως το επίσημο δευτεροβάθμιο όργανο των Οργανώσεων Ασθενών με Καρκίνο, που εκπροσωπεί ήδη 40 Συλλόγους Ασθενών με καρκίνο σε όλη την Ελλάδα, υπέγραψαν τον Ιούνιο του 2022 μνημόνιο συνεργασίας, με στόχους, μεταξύ άλλων:

  • Την προάσπιση των δικαιωμάτων των ογκολογικών ασθενών
  • Την ευαισθητοποίηση τόσο του ευρέως κοινού όσο και της Πολιτείας στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με νεοπλασματικές ασθένειες
  • Την θεραπευτική διαχείριση των δυσκολιών από την ογκολογική επιστημονική κοινότητα
  • Την ανάληψη δράσης για την ανάπτυξη προγραμμάτων που αφορούν την παρηγορική φροντίδα ασθενών με καρκίνο.

ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. και ΕΛΛΟΤ ως εταίροι αποφάσισαν να διευρύνουν και να θέσουν σε νέο πλαίσιο τη συνεργασία τους. Συμφωνούν από κοινού ότι η ενσωμάτωση της παρηγορικής φροντίδας στην ογκολογία αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας καθώς μπορεί να επιφέρει σημαντική βελτίωση στην ποιότητα ζωής των ασθενών, των οικογενειών τους και των φροντιστών τους. Οι δύο εταιρείες θεωρούν πως η πρόσβαση όλων των ασθενών με καρκίνο, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης σε προσυμπτωματικό έλεγχο, διάγνωση και άριστη ογκολογική θεραπεία και φροντίδα, καθώς και η ενδεικνυόμενη ψυχο-κοινωνική φροντίδα και αποκατάσταση, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, καθώς όλοι οι ασθενείς με καρκίνο στη χώρα μας έχουν ίσα δικαιώματα στην αντιμετώπιση της νόσου τους. Με κοινή πεποίθηση και πίστη στις βασικές και θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές για ισηγορία, ισονομία και ισοκρατία, αρχές που συνιστούν το κράτος δικαίου. ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. και ΕΛΛΟΤ πιστεύουν στην αναγκαιότητα της δημόσιας διαβούλευσης πριν από τη λήψη αποφάσεων και ψήφιση νόμων, καθώς αυτή συμβάλλει στην ενημέρωση των αρμοδίων αρχών για την ορθότερη ικανοποίηση των καθημερινών ιατρικών, υγειονομικών και κοινωνικών αναγκών, που προκύπτουν από τις νεοπλασματικές νόσους και τις οποίες, εξ αντικειμένου,οι δύο εταιρείες γνωρίζουν σε βάθος. Οι δύο εταιρίες συμφωνούν επίσης ότι χρειάζεται να συνεργασθούν συντονισμένα, προκειμένου να γίνουν αντιληπτά από όλους τους εμπλεκόμενους και την Πολιτεία προς εφαρμογή τα εξής:

  • Η αναγκαιότητα ανάπτυξης δράσεων για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και αφύπνιση των πολιτών σε θέματα παρηγορικής φροντίδας
  • Η ανάγκη ενίσχυσης και στελέχωσης των υπαρχόντων ιατρείων πόνου και παρηγορικής φροντίδας και της δημιουργίας νέων σε όλη τη χώρα
  • Η επένδυση στην Τηλεϊατρική
  • Η εκπαίδευση και ενδυνάμωση των φροντιστών
  • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων στον τομέα της παρηγορικής φροντίδας