ΟΔΗΓΙΕΣ-ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα εδώ αναφέροντας δύο ήδη μέλη της εταιρείας που προτείνουν την εγγραφή σας , η αποστείλετε σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο email :info@grpalliative.gr η στο fax: 210 3610488 . Μετά την έγκριση της εγγραφής σας από το Δ.Σ. θα λάβετε ενημερωτικό email.
Το κόστος ετήσιας συνδρομής είναι 20 ευρώ και ισχύει για το τρέχον ημερολογιακό έτος. Η πληρωμή μπορεί να γίνει στις τράπεζες  ΑLPHABANK και Πειραιώς (με αρ. λογαριασμού: ΑLPHABANK……..-ΙΒΑΝ: …………&  Πειραιώς ………-ΙΒΑΝ:………….). Παρακαλούμε μετά την πληρωμή αποστείλετε το αποδεικτικό στο email η στο fax που έχουμε ήδη αναφέρει παραπάνω