7ο Σεμινάριο Θεραπείας Πόνου & Παρηγορικής Φροντίδας για Επαγγελματίες Υγείας – Νέος Κύκλος (20 -21 Ιανουρίου 2018) περιεχόμενα

Για το πρόγραμμα εδώ

Για τις φωτογραφίες εδώ