Την ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. εκπροσώπησε η Αντιπρόεδρος Καθ. Ιωάννα Σιαφάκα στην τελετή εγκαινίων του Ωνασείου Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου, στις 9 Δεκεμβριου 2019