Τεύχος 7ο – Ιούλιος 2008

Περιεχόμενα:
Ενημέρωση για τη δουλειά του Ιατρείου Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας από την Ξάνθη
Νεφρική Ανεπάρκεια και ασθενείς της Παρηγορικής Φροντίδας
Παρηγορική Φροντίδα σε ασθενείς με προχωρημένη Νεφρική Ανεπάρκεια
Συμμετοχή της ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. στο Σχέδιο Δράσης κατά του Καρκίνου

Ξεφυλλίστε το Τεύχος 7ο - Ιούλιος 2008