Τεύχος 12ο – Μάρτιος 2010

Περιεχόμενα:
Υποστηρικτική – Παρηγορική Φροντίδα στο σπίτι. Βασικές αρχές και προτάσεις
Εξομολογήσεις ασθενών

Ξεφυλλίστε το Τεύχος 12ο - Μάρτιος 2010