Παρηγορική Φροντίδα και Covid 19 – Διεθνής επιστημονική ενημέρωση