Εφημερίδα

Τεύχος 16ο – Φεβρουάριος 2012

Περιεχόμενα:
Έντυπο ενημερωμένης συγκατάθεσης για τη χρήση των οπιοειδών σε ασθενείς με χρόνιο πόνο
Οπιοειδή και Καρκινικός Πόνος (Μέρος 2ο)
Αναφορά στο 12ο Συνέδριο Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας (Ελούντα)

Διαβάστε Περισσότερα

Τεύχος 14ο – Φεβρουάριος 2011

Περιεχόμενα:
Λευκή Χάρτα κανόνων και αρχών για τους Ξενώνες και την Παρηγορική Φροντίδα στην Ευρώπη (Μέρος 21ο)
Αναφορά στο 11ο Συνέδριο Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας (Σάμος)

Διαβάστε Περισσότερα